The Reconnection®

The Reconnection kan sies å være en forutsetning for at Reconnective Healing skal finne sted. Disse healingene og evolusjonære frekvenser har en helt ny båndvidde. Denne formidles til oss gjennom et spektrum av lys og informasjon. Og det er gjennom The Reconnection at vi blir i stand til å gå i samspill med disse nye nivåene av lys og informasjon, og at vi kan "gjenoppkobles". Dette er nytt. Dette er annerledes. Dette er virkelig - og det kan oppnås av hver enkelt av oss.

Opprinnelig var meridian-linjene på kroppen, også kalt akupunktur linjer, forbundet med nettet av linjer som omslutter vår planet. Dette nettverket fortsetter utover for å forbinde oss til et enda større nettverk og hele universet. Over tid ble vi koblet av fra disse linjene. Hver kropp har et sett med energi-linjer og punkter. Selv om de nå bare er rester av hva de engang var, fungerer disse linjene og punktene fremdeles som våre koblingspunkter til universet. En kanal som muliggjør kommunikasjon og utveksling av energi, lys og informasjon mellom stort og lite, makrokosmos og mikrokosmos. Mellom universet og menneskeheten. Som beskrevet tidligere ble på et tidspunkt menneskeheten koblet fra dette linjenettet. Dermed mistet vi vår naturlige komplette tilknytning til universet, og også kontakten med vår inntil da raske evolusjonære utvikling.

Når du mottar The Reconnection, også kalt Personal Reconnection, innstilles du til frekvensene som Reconnection bærer i seg. Dette vekker din evolusjonære utvikling til, og langt utover, den vi var del av i vår fjerne fortid. Ved at The Reconnection reaktiverer disse linjene, vil du også oppnå gjenoppkoblingen av DNA-kjeder, og av strenger som forbinder oss med simultane eller parallelle dimensjoner.

Reconnection gjøres bare en gang i livet, og vekker ditt unike potensial her i verden gjennom denne fantastiske utvekslingen av energi. De som mottar The Reconnection kan ofte se frem til et nytt liv. Ofte oppdager de sin livsoppgave. De ser nye retninger, evner og muligheter som er tilgjengelig for dem for å oppfylle denne livsoppgaven. Noen beskriver The Reconnection som en "livs-optimaliserende prosess". Du opplever livet sterkere, klarere, og at de rette mulighetene for at du skal oppfylle din livsoppgave dukker opp på et perfekt tidspunkt. The Reconnection er en videreutvikling av den "axiatonale justering" som den jødiske sigøynerkvinnen utløste Eric Pearls livsoppgave med.