Reconnective Healing leger HELE DEG!

Dette innebærer at selv om jeg ikke kan gi noen form for garanti angående resultatet av healingen, er det heller ingen grunn til å forvente noen begrensninger i mulighetene for hva som kan helbredes og ikke. Hver enkelt klient får det de er best tjent med, selv om hverken de selv eller jeg på forhånd kan si hva dette er. Men det er helt uvanlig at man ikke føler en stor grad av forbedring i sin livskvalitet, og at NOE skjer som forandrer deg på en positiv måte.
I tillegg til at fysiske symptomer kan forsvinne, kan healingen innta former som vi vanligvis ikke har forbundet med healing i det hele tatt. Det kan være oppløsning av frykt og traumer vi har båret på lenge. Eller at vi får større innsikt og klarhet angående et problem som preger vår tilværelse. Mange opplever at relasjoner forbedres, eller at ting plutselig faller på plass slik at vi oppdager muligheter vi tidligere ikke så. En annen opplevelse mange forteller om er at livet virker lysere og lettere, og at de møter hver dag med en ny følelse av forventning.

Reconnective Healing er for mange en opplevelse som forandrer deres liv.

Du møter en utrolig kraft av energi, lys og informasjon. Disse energiene er absolutt følbare, og selv om Reconnection-utøveren ikke berører klienten, beskriver de fleste healingen som en svært fysisk opplevelse. Fra første øyeblikk vil du kunne kjenne at disse frekvensene arbeider i deg, og med deg, og de vil fortsette å arbeide lenge etter at timen er over. I realiteten setter Reconnection-utøveren bare i gang en prosess, og den vil fortsette så lenge det er behov for det.

Reconnective Healing®

Reconnective Healing betyr, gjenopprettende healing!
Reconnective Healing er forskjellig fra alle andre healingteknikker. Tidligere teknikker har fungert bra, men de er ikke tilstrekkelig oppdatert for vårt nåværende energinivå. Reconnective Healing er energi på en høyere frekvens enn vi har hatt tilgang på tidligere. Reconnective Healing bærer i seg lys, kjærlighet og informasjon. Dette gjør at du som kunde vil kunne oppleve at enhver form for ubalanse du måtte ha i kroppen, enten den er fysisk, emosjonell, mental eller spirituell vil bli erstattet av en dyp avspenning som lar healingprosessen finne sted. Healingen kan iblant komme øyeblikkelig og svært merkbart, mens hos andre kommer den så stille at de ikke ser hva som har skjedd før etter flere uker eller måneder.

I Eric Pearl`s bok "Vekk din indre healer"skriver han følgende:

Hvis du er heldig så får du den healingen du kom for, men hvis du er veldig heldig så får du en du ikke en gang kunne drømme om, en som universet har valgt akkurat for deg!

 Bestill time her!