Reconnective Healing & The Reconnection, hva er forskjellen?


Reconnective Healing

Gjenoppretter balansen i kroppen og skaper ny vekst.

Healingen er ikke basert på diagnoser eller symptomer og åpner derfor for alle muligheter.

Du blir koblet på høyere frekvenser som virker både på det fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle.

1-3 healinger holder.

Kr 600,- pr.gang

The Reconnection

Sørger for en sterk, personlig utvikling mot en ”ny og bedre” utgave av deg selv.

Aktiverer ditt unike potensial og hjelper deg å ta riktige valg og avgjørelser på alle områder i livet.

Aktiverer energifrekvensene dine til å motta lys og informasjon fra universet.

Dette gjøres kun en gang i livet. Da er du gjenoppkoblet(Reconnected)

Utføres i 2 omganger med høyst 2 dager i mellom. Du bør ha fått Reconnective Healing først, men det er ingen betingelse.

The Reconnection koster 333 Euro over hele Europa, uansett utøver.