Tilbud på bok!
Gevedi

 

Jordens utvikling og en sjels livssyklus gjennom 17 000 år
En roman/ fabel

 
Omtale av boken
En seraf av høyeste engleorden i Evighetens rike, oppdager ved en tilfeldighet, at en gang i fremtiden er lyset i ferd med å slukkes på Jorden. Dette er dramatisk, og skaper stor forskrekkelse i Evighetens rike. Uten lysets kraft, er forbindelsen mellom menneskene, og englene i Evighetens rike fortapt.
Serafene iverksetter straks en plan for å forhindre at mørket får fotfeste på Jorden.

Erkeengelen Zadchiel, blir tilkalt, men det viser seg at han trenger bistand i arbeidet mot mørket som brer seg. Zadchiel velger en egnet sjel til den krevende oppgaven. Sjelen må søke tilbake til sin opprinnelse på Jorden, og mellom sine liv, for å forstå meningen med den oppgaven den har fått.

Sjelen må gjenoppleve hendelser i tidligere liv. Til slutt blir den bevisst sin oppgave, og kan være til hjelp i arbeidet med å spre lyset på Jorden. Underveis oppnår sjelen kontakt med -, og får beskyttelse og støtte av skytsengelen, Amethyst og alvene i Usynlighetens rike.
Uten lysets kraft, er forbindelsen mellom menneskene, og englene i Evighetens rike fortapt.

ISBN
978-82-998316-0-4
Bestilling:
post@exonero.no
Pris: 279,-
+ porto
SMS tlf:
48239932